راهنمای استفاده از پوشیلو

به منظور استفاده از خدمات پوشیلو باید در حساب کاربری OneSignal خود وارد شوید و سپس وارد قسمت ACCOUNT & API KEYS شده و از آنجا REST API KEYS و USER AUTH KEYS را برداشته و در تنظیمات حساب کاربری ثبت کنید. طبق قوانین و مقررات سایت، پوشیلو تحت هیچ شرایطی حق استفاده از اپلیکیشن های توسعه دهندگان را ندارد جز مواردی که خود توسعه دهندگان در حساب کاربری خود در پوشیلو این دسترسی را برای ارسال تبلیغات دوطرفه فعال نموده باشند.


راهنمای استفاده از پوشیلو